Περιγραφή Θέσης

Ανάλυση και σχεδιασμός λύσεων, στοχευμένων στην κάλυψη των αναγκών των πελατών. Υλοποίηση λύσης με Soft1 customization tools και σύγχρονες γλώσσες/ μεθόδους προγραμματισμού. Τεκμηρίωση και δημιουργία εγχειριδίων για consultants και τελικούς χρήστες

Απαραίτητα Προσόντα / Ικανότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • SQL (σε περιβάλλον MS SQL)
 • Γνώση και κατανόηση RDB και αρχιτεκτονικής αυτών
 • Javascript
 • .Net / C#
 • PHP
 • Web services (SOAP, REST, JSON)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε Soft1 Customization
 • Γνώση σύγχρονης εφαρμογής ERP, είτε ως εγκαταστάτης, είτε ως developer, είτε και ως τελικός χρήστης
 • Εργαλεία Reporting & ΒΙ (Qlik View, Crystal Reports, S1 Reporting Tools)
 • SBSL (σε οποιοδήποτε επίπεδο χρήσης)
 • Mysql