Διαχείριση τεχνικών έργων- η κάθετη λύση για τις τεχνικές εταιρείες

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση

Ολοκληρωμένη κάθετη λύση - πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείες για την παρακολούθηση των έργων τους, του ανθρωπίνου δυναμικού, του εξοπλισμού, των οχημάτων, των εργαλείων κ.α. πολλά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείες για την Διαχείριση εγγυητικών, διαχείριση καλής Εκτέλεσης. Προϋπολογισμοί έργου με πρόβλεψη, κόστος και ποσό προσφοράς. Αναλυτικά Τιμ/για, Λογ/σμοί, Ανακεφαλαιωτικοί. Χρονικός Προγραμματισμός έργων μέσα από διαγράμματα GANTT. Συγκεντρωτική παρακολούθηση του έργου σε συνδυασμό με το Παρουσιολόγιο όπου βγαίνει τελικό αποτέλεσμα ανα έργο για Έσοδα, Έξοδα, Δαπάνες (επιμερισμένες ανα χρέωση έργου ή με κατευθείαν χρέωση δαπάνης στο έργο), κράτηση καλής εκτέλεσης, Υπολογισμός Μισθοδοσίας για ΙΚΑ αλλά και για οικοδομικά (σε συνδυασμό με το παρουσιολόγιο), Τελικό Αποτέλεσμα έργου. Κωδικοποίηση έργων και κέντρων κόστους. Διαχείριση πολλαπλών έργων και υποέργων καθώς και κέντρων κόστους. Δυνατότητα παρακολούθησης των εσόδων, των εξόδων, των εισπράξεων, των πληρωμών ανά έργο ή υποέργων . Δήλωση εργαζομένων ανά έργο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σύνδεσης του CRM της εφαρμογής που επιτρέπει την σύνδεση - επισύναψη αρχείων , ενεργειών , συναντήσεων , εγγράφων που είναι σχετικά με το έργο.

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση προσωπικού

Συγκεντρωτική παρακολούθηση του έργου με ομάδα ανάθεσης, μελετών, σχεδιαστών, εργοδηγών. Παρακολούθηση συμβάσεων, ασφαλίστρων, πρωτοκόλλου, και άλλων οριακών ημερομηνιών. Δυνατότητα εμφάνισης πληροφοριών σύμφωνα με τα δικαιώματα του τμήματος που ανήκει ο χρήστης.

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση προσωπικού
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Τήρηση ιστορικού ενεργειών σε αυτά με την χρήση του CRM. Δυνατότητα στο πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείας στην αποθήκευση εγγράφων σχετικά με τον διαγωνισμό και απεικόνιση του σταδίου που βρίσκεται. Με την αποθήκευση των εγγράφων μπορείτε να ανακτήσετε εύκολα και γρήγορα όλα τα ψηφιοποιημένα έντυπα μέσα απο την εφαρμογή. Προυπολογισμοί διαγωνισμών , καλή εκτέλεση και απολογιστικό κόστος.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Δημιουργία όλων των απαραίτητων λογιστικών εντύπων - καταγραφών - απεικονίσεων με την δύναμη του λογισμικού για τεχνικές εταιρείες από τη Softone

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΠΣ

Aνάκτηση των βασικών στοιχείων Μητρώου για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Επιτηδευματίες από την καρτέλα πελατών και προμηθευτών, με βάση τον Α.Φ.Μ. τους

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Συνεργεία και αρχείο εργαζομένων με δυνατότητα καταχώρησης πληθώρας προσωπικών στοιχείων. Αυτό το πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείες μπορεί να παρακολουθήσει την ημερήσια απασχόληση ανά έργο – υποέργο και απεικόνιση ανα μεροκάματο και ωράριο εργασίας. Ημερολόγιο Εργασίας. Υπολογισμός κόστους ανα μήνα. Δυνατότητα παρακολούθησης συμφωνημένου μισθού και μεροκάματου και σχεδιασμός θεωρητικού πλάνου εργασίας και υπολογισμός κόστους αυτού

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση ημερολογίου - παρουσιών
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Στο πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείες παρέχεται ειδικό διαχειριστικό εργαλείο στους εργολάβους όπου μπορούνε με 2 κινήσεις να παρακολουθήσουν το εργοτάξειο τους ηλεκτρονικά. Περιβάλλον καταχώρησης απασχόλησης ανα ημέρα , ανα έργο, ανα εργαζόμενο. Έλεγχος πιθανής καταχώρησης του εργαζόμενου σε άλλο έργο σε ωράριο που έχει ήδη δηλωθεί από άλλο εργολάβο. Καταχώρηση νέου εργαζόμενου και αποστολή των εγγράφων στα κεντρικά. Το εργαλείο των εργολάβων χρησιμοποιείτε ακόμα και απο ένα απλό tablet. Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται απο τον τρόπο που επιθυμεί η εταιρεία να εργαστεί. Λειτουργία On-Off. Υπάρχει η δυνατότητα να έχει η φορητή συσκευή τοπικό backup που θα μπορεί να εργάζεται ανεξαρτήτος της επικοινωνίας με το δύκτιο της εταιρείας και όταν θα συνδεθεί με Wifi να μεταφερθούν αυτόματα τα δεδομένα στον κεντρικό server.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να μπορείς να εξάγεις συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο για όλη την εταιρεία απεικονίζοντας το σύνολο των παρουσιών , ασθενειών, απουσιών , αδειών, off κλπ. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία μπορεί ανα ημέρα να έχει συγκεντρωτική εικόνα της διανομής των εργαζομένων. Το συγκεντρωτικό αυτό report , ακολουθεί και αναλυτικό report που εξηγεί ονομαστικά  και ανα έργο την συγκεντρωτική διανομή του προσωπικού. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα της διασύνδεσης της αυτόματης διασύνδεσης της εφαρμογής του παρουσιολογίου με αυτό το κομμάτι της εφαρμογής.

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση παρουσιολογίου
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αρχείο Εργαζομένων. Παρακολούθηση καρτέλας εργαζόμενου. Προσωπικές συμφωνίες με εργαζόμενο. Έντυπα εργαζόμενου. Γέφυρα υπολογισμού μισθοδοσίας. Γέφυρα αυτόματης χρέωσης από το παρουσιολόγιο στην καρτέλα του εργαζόμενου. Δημιουργία μαζικής πληρωμής μέσω τράπεζας των εργαζομένων. Η μαζική πληρωμή γίνετε με αυτόματη παραγωγή αρχείου ανάρτησης πληρωμών στην τράπεζα. Έχει υλοποιηθεί και συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το πρόγραμμα για τεχνικές εταιρείες αποτελεί μια κάθετη λύση για τις εταιρείες διαχείρισης τεχνικών έργων που παρακολουθεί τον εξοπλισμό τους είτε πρόκειται για οχήματα, είτε για πάγιο εξοπλισμό, είτε εργαλείο. Παρακολουθεί το μητρώο εξοπλισμού είτε ιδιόκτητου είτε μισθωμένου

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση στόλου

Χρήση- Απασχόληση εξοπλισμού. Αναλυτική παρακολούθηση συντήρησης εξοπλισμού. Αναλυτική παρακολούθηση επισκευών εξοπλισμού. Αυτόματη ενημέρωση για την περιοδική συντήρηση του εξοπλισμού. Ενημέρωση για την ανανέωση των ασφαλειών, σημάτων κ.α. Αναλυτική παρακολούθηση των εξόδων των οχημάτων (επισκευές, καύσιμα κλπ). Καρτέλα οχήματος. Παρακολούθηση αρχείου κίνησης.

πρόγραμμα για τεχνική εταιρεία - διαχείριση οχημάτων
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Καρτέλα / υπόλοιπα προμηθευτών. Ενηλικίωση υπολοίπων προμηθευτών

ΑΓΟΡΕΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαχείριση αγορών, τιμοκατάλογοι χονδρικών λιανικών πωλήσεων και αγορών

ΑΠΟΘΗΚΗ

Διαχείριση ειδών, τήρηση ορίων ασφαλείας και παραγγελίας. Παρακολούθηση των χρεώσεων ανα όχημα. Παρακολούθηση των αποθηκευτικών χώρων των έργων

ΠΛΗΡΩΜΕΣ / ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Προγραμματισμό πληρωμών – εισπράξεων των συνεργείων, εργαζομένων

ΠΡΟ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Σύνταξη προϋπολογισμού κόστους, χρονοδιάγραμμα (Gantt) ανάπτυξης του έργου

ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ

Διαχείριση των εσόδων – εξόδων, πιστωτικά υπόλοιπα, αξιόγραφα - επιταγές

CRM

Καταχώρηση των ραντεβού υποχρεώσεων, εργασιών, κλήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες του Softone CRM θα βρείτε εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Στατιστικά αποτελέσματα και εκτυπώσεις. Δυνατότητες εκτύπωσης σε όλους τους τύπους των εκτυπωτών. Εξαγωγή των δεδομένων σε Ms Word, Excel, HTML, PDF και άλλα format

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μεταφορά δεδομένων πελατών, προμηθευτών, ειδών από άλλες εφαρμογές, έτσι ώστε να συνεχίσετε την εργασία - λειτουργία της εταιρείας απο την προηγούμενη σας εφαρμογή χωρίς να χάσετε δεδομένα που είναι βασικά για την καθημερινότητα της εταιρείας σας

Γιατί να επιλέξετε εμάς

Η παραπάνω λύση επεκτείνεται και διαμορφώνεται στις ανάγκες της εγκατάστασης. Δεν υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί που θα περιορίσουν τις δυνατότητες της.
Η υλοποίηση και εγκατάσταση των παραπάνω λειτουργιών είναι άμεση και πραγματοποιείται απο τεχνικούς της εταιρείας. Οι τεχνικοί μας είναι διαθέσιμοι για να σας λύσουν την κάθε σας απορία.
Οι τεχνικοί μας διαθέτουν μεγάλη προϋπηρεσία στην παραμετροποίηση των πλατφορμών και είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας ακόμα και τις ποιο απαιτητικές ανάγκες σας. Πελάτες μας κάποιες από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείας της Ελλάδας - Δημόσιες και Ιδιωτικές.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Μπορείτε να συμπληρώσετε το email σας για να σας στείλουμε ενημερωτικό υλικό ή για αν επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας συμπληρώστε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία απο την παρακάτω φόρμα.

Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το μπαλόνι κάτω δεξιά και να μιλήσετε μαζί μας. Στην περίπτωση που δεν είμαστε Online λαμβάνουμε το μήνυμα σας με email