Softone Forwarding

Το Softone Forwarding είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή, που ενσωματώνει το αναγνωρισμένο εργαλείο της Softone στις επιχειρήσεις μεταφορών με όλα τα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα των εφαρμογών της Softone. Η εφαρμογή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες των εταιρειών Εθνικών Μεταφορών, Πρακτορείων, Διαμεταφορών και Διανομών Εμπορευμάτων.

Παρακολούθηση των ταξιδιών και των αποστολών. Δυνατότητα για πολλαπλές μερίδες εντός του ίδιου ταξιδιού. Αυτόματη παραγωγή των μερίδων και των αποστολών που εμπεριέχονται σε αυτές. Σύνδεση του παραστατικού του μεταφορέα με το ταξίδι. Παρακολούθηση του ανταποκριτή.

Συγκεντρωτικές Φορτωτικές (Loading List , CMR)

Πλήρη αποτύπωση των φορτώσεων με όλα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά όπως κόλα, όγκος, βάρος, τιμολογειτέος όγκος, τιμολογειτέο βάρος, τύπος εμπορευμάτων, εμπορεύματα κ.α.

Μεταφορές Εσωτερικού (Καθημερινές Παραδόσεις και Αποστολές)

Τιμοκατάλογοι (Ταρίφες) και πίνακες Εξόδων Φορτωτικών

Παρακολούθηση Παραγγελιών Μεταφοράς και Backordering

Δρομολόγηση και Ομαδική Εκτέλεση Φορτωτικών

Διαμεταφορές (Φορτοταξί)

Διανομές

Διαχείριση Αντικαταβολών

Εργασία κοστολόγησης ταξιδιού σε 3 μέρη. Στο κόστος του αποστολέα, του ναύλου, του διανομέα και αποτέλεσμα μεικτού κέρδους ανα αποστολή. Δυνατότητα υπέρβασης της κοστολόγησης και εφαρμογή επιπλέον επιβαρύνσεων σύμφωνα με τον ανταποκριτή – διανομέα. Δυνατότητα εφαρμογής ειδικής συμφωνίας ανα αποστολή.

Προμηθευτές, Ανταποκριτές, Διανομείς, Οδηγοί, Τρίτοι (Πιστωτές Διάφοροι)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (συνήθως με τους ανταποκριτές - διανομείς)

Διαχείριση Στόλου (Συντήρηση - Έξοδα και γενικότερα παρακολούθηση οχημάτων και οδηγών)

Ενημέρωση Φόρτωσης μέσω SMS

Διαχείριση Φορτωτικών

Παρακολούθηση Δαπανών – Εξόδων ανα αποστολή, ταξίδι

Δυνατότητα ορισμού Κόμιστρων Τρίτων που επιβαρύνουν κάθε μεταφορά και επιπλέον δυνατότητα επιλογής για το αν θα τα συμπεριλάβετε ή όχι στην τελική αξία της φορτωτικής

Contact info

Χειμαριώτου 11,
Κάτω Πατήσια,
Αθήνα
info@xit.gr
+30 2108318018