Ανοιγμα νεας χρησης στο Softone

Εισαγωγη

Η αλλαγή οικονομικής χρήσης είναι απλή διαδικασία η οποία δεν απαιτεί  πολυήμερες προετοιμασίες και δεν συνεπάγεται  με δημιουργία νέου set αρχείων (δημιουργία "νέας εταιρείας" κλπ) καθώς η εφαρμογή τηρεί ενιαία αρχεία για όλες τις οικονομικές χρήσεις.

Αίτηση Αλλαγής Χρήσης απο την ΧΙΤ - Κλικ Εδώ

Προετοιμασια

Αποφασίστε εγκαίρως εάν με την έναρξη της νέας χρήσης θα χρησιμοποιηθεί νέο σχήμα Λογιστικού σχέδιου ή εάν θα διατηρηθεί το λογιστικό σχέδιο της απερχόμενης οικονομικής χρήσης. Εάν η τελική σας απόφαση είναι να μην αλλάξετε "σχήμα" Λογιστικού σχεδίου με τη νέα χρήση, τότε δεν υπάρχει τίποτα σημαντικό να κάνετε μέχρι να έλθει η νέα χρήση. Για τις οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία νέου σχήματος Λογιστικού σχεδίου δείτε εδώ. Αποφασίστε επίσης εάν με την έναρξη της νέας χρήσης, τα παραστατικά σας - και ειδικά όσα από αυτά έχουν αυτόματη αρίθμηση - θα συνεχίσουν τις αριθμήσεις της παλαιάς χρήσης ή εάν θα επανεκκινήσουν από το 1.

Διαδικασια

Τα βήματα της διαδικασίας αλλαγής οικονομικής χρήσης είναι:

Δημιουργια νεας Οικονομικης Χρησης

Από Παράμετροι > Εταιρείες > Εταιρείες, επιλέγετε την εταιρεία στην οποία θα δημιουργήσετε τη νέα χρήση και στο πλέγμα <Χρήσεις>, προσθέτετε νέα γραμμή με τα στοιχεία της νέας χρήσης. Με κλικ πάνω στον αριθμό της γραμμής (χειρισμός "zoom γραμμής"), έχετε πλήρη εικόνα όλων των πεδίων του αρχείου οικονομικών χρήσεων, όπου μπορείτε να συμπληρώσετε τα εξής:

Το πεδίο "Κωδικός" της κάθε Οικονομικής χρήσης ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή και δεν μπορεί να εγγραφεί ή τροποποιηθεί από το χειριστή. Η εφαρμογή θέτει μία τετραψήφια ένδειξη που αντιπροσωπεύει το έτος εντός του οποίου αρχίζει η οικονομική χρήση - ένδειξη που προκύπτει από το πεδίο "Έναρξη". 
Χρήση: συμπληρώνετε την περιγραφή της χρήσης πχ. Χρήση 2013.
Έναρξη - Λήξη: συμπληρώνετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της χρήσης σας. Αφού πληκτρολογήσετε την έναρξη και λήξη της χρήσης, θα δημιουργηθούν αυτόματα και οι περίοδοι /μήνες της χρήσης σας.
Μοντέλο Λ.Σ.: Επιλέγετε το "σχήμα" του λογιστικού σχεδίου που χρησιμοποιήσετε κατά τη νέα χρήση (δείτε ο σχετικό κείμενο εδώ).
Κλειδωμένη Ναι/Όχι: επιλέγετε αν η χρήση θα είναι κλειδωμένη μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε ή όχι.
Μεταφορά αρίθμησης Σειρών: Η συνέχεια ή όχι των αριθμήσεων παραστατικών της παλαιάς Χρήσης στη νέα ρυθμίζεται με τη συγκεκριμένη παράμετρο. Επιλέγετε <Ναι> εάν θέλετε να μεταφερθεί η αρίθμηση των Σειρών στην νέα χρήση. Αν επιλέξετε <Όχι> η αρίθμηση των παραστατικών θα αρχίσει εκ νέου από 1. Πρίν επιλέξετε τη συγκεκριμένη παράμετρο δείτε αναλυτικά τη παράγραφο <Αρίθμηση Σειρών>Αρ
Τέλος, κλείνετε το παράθυρο της διαχείρισης λογιστικών χρήσεων και επιλέγετε <Καταχώρηση>, ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας. Η νέα οικονομική Χρήση έχει δημιουργηθεί και είναι έτοιμη προς εργασία οποτεδήποτε εισέλθετε στην εφαρμογή με ημερομηνία της νέας αυτής Χρήσης.

Άρθρο 39β ΦΠΑ : Ορίζετε αν για η συγκεκριμένη Οικονομική Χρήση θα εντάσσεται στο Άρθρο 39β ΦΠΑ

Αριθμηση Σειρων

Επανεκκινηση Αριθμησης

Η πρώτη επιλογή είναι να επανεκκινήσετε την αρίθμηση από την αρχή. Δηλαδή εάν είχατε εκδόσει ένα τελευταίο Τιμολόγιο την 31/12/2014 με αριθμό 205 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000205) το πρώτο τιμολόγιο της νέας χρονιάς, την 01/01/2015 να λάβει αριθμό 1 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000001).

Η επανεκκίνηση ενεργοποιείται τη στιγμή της δημιουργίας Νέας Χρήσης όπου, ΔΕΝ θα επιλέξετε την παράμετρο <Μεταφορά Αριθμήσεων Σειρών>. 

► Προσοχή! Η παράμετρος <Μεταφορά αρίθμησης Σειρών> ενεργοποιείται μόνο κατά τη Δημιουργία νέας Χρήσης. Εφόσον καταχωρηθεί η νέα Χρήση, η συγκεκριμένη παράμετρος δε μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν επιλέξετε να γίνει μεταφορά της αρίθμησης των Σειρών των παραστατικών στη νέα χρήση, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες καταχώρησης παραστατικών έως 31/12/xxxx. Σε διαφορετική περίπτωση αν καταχωρηθεί παραστατικό στη νέα Xρήση και θελήσετε να καταχωρήσετε παραστατικό ιδίας Σειράς στην προηγούμενη χρήση τότε εμφανίζετε μήνυμα για μεταφορά αρίθμησης Σειρών. 

1) Εάν προτίθεστε να καταχωρείτε παράλληλα και στις δύο χρονιές, τότε είναι έξυπνο να αρχίσετε τις αριθμήσεις της νέας χρήσης από το 1. Αυτό σας επιτρέπει να συνεχίζετε την καταχώρηση παραστατικών στην παλαιά χρήση έστω και εάν έχει αρχίσει η καταχώρηση παραστατικών στη νέα. Κάτι τέτοιο δεν είναι λογικά δυνατόν να γίνει εάν επιλέξετε συνέχεια αριθμήσεων.

2) Εάν ανοίξετε Xρήση κατά τα μέσα Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου και προτίθεστε να αρχίσετε να καταχωρείτε ήδη από τότε παραστατικά νέας Xρήσης (Εντολές, Προβλέψεις κλπ), τότε και πάλι είναι καλύτερο να επιλέξετε επανέναρξη αριθμήσεων από το 1 και όχι συνέχεια αριθμήσεων παλαιάς χρήσης.

​Αν ε​ίχατε ζητήσει μεταφορά αριθμήσεων επειδή προτίθεστε να συνεχίσετε τις αριθμήσεις, τότε θα πρέπει να ξέρετε το εξής:

Μέχρις ότου έλθει η η ώρα να καταχωρήσετε τα πρώτα σας παραστατικά στη νέα χρήση, θα έχετε συνεχίσει να καταχωρείτε παραστατικά της παλαιάς χρήσης.  Έτσι, όμως θα προσπεράσετε τις "ενδείξεις έναρξης" που οργάνωσε η εργασία ανοίγματος νέας χρήσης και οι οποίες βασίζονταν στον αριθμό που ευρίσκονταν τα παραστατικά κατά τα μέσα Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου.

Άρα αυτό που πρέπει να κάνετε είναι, μόλις μπεί η νέα χρονιά και πριν καταχωρήσετε το πρώτο παραστατικό νέας χρήσης, να εκτελέσετε την εργασία Μεταφοράς Αριθμήσεων Σειρών, στη νέα χρήση, έτσι ώστε οι "ενδείξεις έναρξης" να επανενημερωθούν με τους αριθμούς στους οποίους σταμάτησε η παλαιά χρήση.

Εάν έχετε καταχωρήσει παραστατικά νέας χρήσης, και ακολούθως τα διαγράψετε θυμηθείτε ότι η αρίθμησή τους θα επιστρέφει αυτόματα στο σημείο που βρισκόταν πρό της καταχώρησής τους.
​Εφόσον οι Σειρές στη παραμετροποίηση τους έχουν <Αυστηρή Αρίθμηση>
Είτε με την εργασία <Μεταφοράς Αριθμήσεων Σειρών> για να επαναφέρετε τις αριθμήσεις στο σωστό σημείο έναρξης που μπορεί να είναι είτε το 1 (εάν μηδενίσετε αριθμητές) είτε το σημείο που σταμάτησαν τα παραστατικά της προηγούμενης χρήσης (εάν δεν μηδενίσετε αριθμητές).
"Δια χειρως", επεμβαίνοντας στο πίνακα <Αρίθμηση Σειρών> απο τις παραμέτρους εκάστης ενότητας. πχ. Παράμετροι > Πωλήσεις > Αρίθμηση Σειρών. Ο συγκεκριμένος πίνακας ενημερώνεται με την εκτέλεση της εργασίας <Μεταφορά Αρίθμήση Σειρών>

Συνεχεια Αριθμησης

H δεύτερη επιλογή είναι να συνεχίσετε την αρίθμηση της προγενέστερης χρήσης. Δηλαδή εάν είχατε εκδόσει ένα τελευταίο Τιμολόγιο την 31/12/2014 με αριθμό 205 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000205) το πρώτο τιμολόγιο της νέας χρονιάς, την 01/01/2015 να λάβει αριθμό 206 (και τελική κωδικοποίηση ΤΙΜ0000206).

Για τη συνέχεια της Αρίθμησης, τη στιγμή της δημιουργίας Νέας Χρήσης, επιλέγετε την παράμετρο <Μεταφορά Αριθμήσεων Σειρών> το συστημα οργανώνει τις αριθμήσεις των παραστατικών τις νέας Χρήσης έτσι ώστε να είναι έτοιμες να συνεχίσουν από τον αριθμό στον οποίο ευρίσκονται την στιγμή που εκτελείτε το άνοιγμα νέας Χρήσης. 

Info: 

1) Εάν θέλετε να συνεχιστεί η αρίθμηση των παραστατικών στη νέα Χρήση αλλά δεν έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες καταχώρησης στην προηγούμενη, στην παράμετρο μεταφοράς αρίθμησης σειρών επιλέγετε [Όχι] και όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες, με login στην Νέα χρήση εκτελείτε την ειδική εργασία <Μεταφορά αριθμήσεων Σειρών> από Περιοδικές εργασίες > Αλλαγή χρήσης.

2) Εάν επιθυμείτε σε κάποιες Σειρές Παραστατικών να συνεχίζεται η αρίθμηση της παλαιάς χρονιάς και σε κάποιες άλλες να αρχίζει αρίθμηση από 1 θα κάνετε το εξής κόλπο: Eκτελέστε Μεταφορά αριθμήσεων χωρίς μηδενισμό αριθμητών και ακολούθως, "δια χειρός" θα θέσετε την ένδειξη 1 στις Σειρές εκείνες που σκοπεύετε να αρχίσουν από την αρχή την αρίθμησή τους. Οι χειρισμοί σας θα πρέπει να γίνουν στη Νέα Χρήση. 

Μεταφορα αριθμησεων Σειρων

Η εργασία εκτελείται στη Νέα Χρήση σε χρόνο που θα επιλέξετε εσείς και:

Eάν κατά την εκτέλεση δεν έχετε επιλέξει την παράμετρο <Μηδενισμός αριθμητών> τότε η εργασία οργανώνει τις αριθμήσεις των παραστατικών της νέας χρήσης έτσι ώστε να είναι έτοιμες να συνεχίσουν από τον αριθμό στον οποίο ευρίσκονται την στιγμή που εκτελείτε το άνοιγμα νέας χρήσης.
Eάν κατά την εκτέλεση έχετε επιλέξει την παράμετρο <Μηδενισμός αριθμητών> τότε η εργασία οργανώνει τις αριθμήσεις των παραστατικών της νέας χρήσης έτσι ώστε να είναι έτοιμα όλα να αρχίσουν από τον αριθμό 1. 
Η εργασία <Μεταφορά Αρίθμήση Σειρών> ενημερώνει το πίνακα <Αρίθμηση Σειρών> απο τις παραμέτρους εκάστης ενότητας. πχ. Παράμετροι > Πωλήσεις > Αρίθμηση Σειρών

Εαν κατα την εκτέλεση της εργασίας εμφανίστεί μήνυμα  <...Το πεδίο "Χρήση" υπάρχει ήδη στο αρχείο... > υποδυκνύει οτι στη Νέα Χρήση έχετε καταχωρήσει ήδη παραστατικά.

Μεταφορα Υπολοιπων Αποθηκης

Τα στοιχεία απογραφών έναρξης της χρήσης (στα Οικονομικά στοιχεία Αποθήκης) ενημερώνονται από τα στοιχεία της παλαιάς χρήσης με την εκτέλεση της εργασίας <Μεταφοράς Υπολοίπων Αποθήκης>. Επιλέγετε την εργασία από Περιοδικές εργασίες - Αλλαγή χρήσης - Μεταφορά υπολοίπων αποθήκης. Εκτελείτε την εργασία μεταφοράς υπολοίπων αποθήκης, πάντα στην νέα χρήση.

Info: Η εργασία <Μεταφοράς Υπολοίπου Αποθήκης> μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμείτε. Δηλαδή μπορούν να γίνονται εργασίες διόρθωσης στην παλαιά χρήση και να επανεκτελείται η εργασία για να διορθώνονται - (αντικαθίστανται - ανανεώνονται) τα δεδομένα απογραφής έναρξης της νέας χρήσης.

Στην εργασία Μεταφορά υπολοίπων αποθήκης προβάλλονται τα εξής:

Μεταφορά από χρήση: προτείνεται πάντα η προηγούμενη χρήση από αυτή που έχετε κάνει εισαγωγή στην εφαρμογή.
Μεταφορά πρότυπου κόστους: στην παράμετρο είναι προεπιλεγμένο το <Ναι>. Στην περίπτωση που έχετε ορίσει στα είδη πρότυπο κόστος μεταφέρεται στην νέα χρήση.
Όλες οι τιμές κόστους έναρξης ίδιες με την αποτίμησης: αν επιλέξετε <Ναι> σε αυτή την παράμετρο, κατά την μεταφορά του είδους στη νέα χρήση, η εφαρμογή θα ενημερώσει όλες τις τιμές κόστους (έναρξης - απογραφής), βάσει της τιμής που έχει υπολογιστεί από την επίσημη μέθοδο αποτίμησης.
Αν στη χρήση που πραγματοποιείται μεταφορά υπολοίπων αποθήκης, υπάρχει κλείδωμα στην πρώτη περίοδο της χρήσης αυτής, τότε εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα. 

Μεταφορα Υπολοιπων Συναλλασσομενων

Αντίθετα από τα όσα ισχύουν στην Αποθήκη, για τις ενότητες Συναλλασσομένων δεν προβλέπεται καμία απολύτως εργασία για την μεταφορά χρεωστικών ή πιστωτικών υπολοίπων από οικονομική χρήση σε οικονομική χρήση.
Οι ενδείξεις Απογραφής που εμφανίζονται στα Οικονομικά στοιχεία Πελατών, Προμηθευτών κλπ είναι το απλό αριθμητικό αποτέλεσμα των χρεωστικών και πιστωτικών κινήσεων των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων - δηλαδή των εγγραφών που καταχωρήθηκαν μέχρι και την τελευταία ημέρα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
 
Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία πρόσθετη ενέργεια εάν εργάζεστε στην προηγούμενη χρήση και καταχωρήσετε ή διορθώσετε εγγραφές παραστατικών Συναλλασσομένων μεταβάλλοντας το τελικό χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο της χρήσης αυτής. Οι ενδείξεις Απογραφής Έναρξης στα Οικονομικά στοιχεία των Συναλλασσομένων  έχουν αυτομάτως ενημερωθεί.
Κατά συνέπεια, εάν, σε μια νέα εγκατάσταση, επιθυμείτε να καταχωρήσετε την Απογραφή Έναρξης στα αρχεία Συναλλασσομένων ο "σωστός" τρόπος να το κάνετε είναι να καταχωρήσετε ειδικό παραστατικό "χρεοπιστώσεων" κατά την τελευταία ημερομηνία της προηγούμενης χρήσης.

Μαζικη εισαγωγη λογιστικης χρησης

Η εργασία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αυτόματα νέα χρήση στις εταιρείες μιας βάσης δεδομένων. Η εργασία διευκολύνει εγκαταστάσεις με πολλές εταιρείες και βρίσκεται στο menu Περιοδικές Εργασίες - Μαζική εισαγωγή λογιστικής χρήσης.

Στην εργασία επιλέγετε τα εξής:

Εταιρείες: τις εταιρείες στις οποίες θα δημιουργήσετε τη νέα χρήση.
Χρήση: πληκτρολογείτε το όνομα της χρήσης πχ. ΧΡΗΣΗ 2012
Μοντέλο λογιστικού σχεδίου: επιλέγετε το "σχήμα" του λογιστικού σχεδίου που χρησιμοποιήσετε κατά τη νέα χρήση (δείτε ο σχετικό κείμενο εδώ). Το "σχήμα" του λογιστικού μοντέλου σε αυτή την περίπτωση είναι ίδιο /κοινό.
Έναρξη: πληκτρολογείτε την ημερομηνία έναρξης της νέας χρήσης.
Λήξη: πληκτρολογείτε την ημερομηνία λήξης της νέας χρήσης.

Σημαντική παρατήρηση

Αφορά εγκαταστάσεις όπου στην ίδια βάση δεδομένων υπάρχουν πολλές εταιρείες (Γ' ή Β' κατηγορίας βιβλίων).
Εφόσον στη βάση δεδομένων έχετε πολλές εταιρείες με μια πρότυπη, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα οικονομική χρήση πρώτα στην πρότυπη εταιρεία, ώστε να μεταφερθούν σωστά οι τιμές των Εντύπων.

Εργασια για μεταφορα μεταβλητων εντυπων

Αίτηση Αλλαγής Χρήσης απο την ΧΙΤ - Κλικ Εδώ

Contact info

Χειμαριώτου 11,
Κάτω Πατήσια,
Αθήνα
info@xit.gr
+30 2108318018